Vat Phu-Champasak-Laos

ມີສິ່ງທ່ຽວຊົມໃດແດ່ ໃນເມືອງຈຳປາສັກ? ພິມ

ເມືອງຈຳປາສັກ ປະກອບດວ້ຍໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງຕັ້ງລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ອີກຂ້າງໜຶ່ງແມ່ນທົ່ງ ນາທີ່ໄກ້ໆກັບ ສາຍພູຈຳປາສັກ ເຊິ່ງແມ່ນພູທີ່ ສັກສິດຂອງວັດພູ.

ທ່ານສາມາດພົບເຫັນ ເສັ້ນທາງໜຶ່ງເສັ້ນ ໃນຈຳນວນສອງເສັ້ນທີ່ ຂະໜານກັນ ຜ່ານລົງໄປທາງໄຕ້ ແລະ ອອກສູ່ວັດພູ.ມີເຮືອນຈຳນວນໜຶ່ງ ຖືກສ້າງໃນສະໄໝຫົວເມືອງຂື້ນ ຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20. ດັ່ງເຮືອນໄມ້ທີ່ໂຄງການ ມຸນນິທິLerici ອາໃສຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນເປັນແບບໂຄງສ້າງດັ້ງເດີມຂອງລາວ ໃນສະຕະວັດທີ 19 ທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ເຮືອນຂອງເຈົ້າ ຄອງນະຄອນຈຳປາສັກສອງຫຼັງ ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດພົບ ເຫັນຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງຖັດ ຈາກວົງວຽນ ລົງໄປທາງທິດໄຕ້.ເຮືອນດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນຂອງ ທາຍາດຂອງເຈົ້ານະຄອນຈຳປາສັກ ທີ່ໄດ້ສືບທອດ ຕະຫຼອດມາ.
ປະຈຸບັນນີ້ມີເຮືອນໄມ້ ແບບດັ້ງເດີມຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ້າງຂື້ນຕາມແບບ ໂຄງສ້າງ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຈົບງາມ ເຊິ່ງປະກອບມີລະບຽງ,ແລະມີການຕົກແຕ່ງ ດ້ວຍໄມ້ແປຮູບ.

ມີວັດວາອາຣາມຕ່າງໆ ຕັ້ງຢູ່ຕາມແຄມເສັ້ນທາງ ອອກໄປສູ່ວັດພູ.ວັດທົ່ງເປັນວັດທີ່ມີ ການຕົກແຕ່ງດ້ວຍ ສີທອງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ມີການແກະສະຫຼັກ ປະຫວັດຂອງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຈຳປາສັກ.
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຈດີຂອງ ເຈົ້າຣາດຊະດາໃນ, ສ້າງໃນປີ (1946). ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສິ່ງກໍ່ສ້າງ ຫຼາຍຮູບແບບ  ທີ່ມີລັກສະນະ ເປັນຮູບຊົງເສົາສູງ.ມີການຕົກແຕ່ງ ອ້ອມຮອບຂ້າງລຸ່ມ ແບບຮູບດອກບົວ.

ວັດສີສຸມັງ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຂອງລົງໄປທາງໄຕ້.ມີພຣະໃຫ່ຍອົງໜຶ່ງເຊິ່ງ ຢູ່ໃນສະຕະວັດທີ(18-19)  ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງ ຂອງຕົ້ນໄມ້ສອງຕົ້ນ, ປິ່ນໜ້າໄປສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ.

 

smoke free area

Vat Phu - Vues

ຕາຕະລາງເຂົ້າທ່ຽວຊົມ

ເປີດບໍລິການ
ທຸກໆວັນ
- ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 6:00 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ
- ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 4:30 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມ ຫໍພິພິທະພັນ
 
ລາຍການລາຄາ :
(ພຽງປີ້ດຽວສາມາດທ່ຽວຊົມໄດ້ ທັງຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ເຂດສະຖານວັດພູ)
    - 35 000 ກີບ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
    - 5 000 ກີບ ສຳລັບຄົນລາວ
   - 15000 ກີບ voiturette électrique
ສາມາດເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ ແບບລ່ວງເວລາໄດ້
 
ຂໍ້ມູນລະອຽດ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງຕາມ ຕາຕະລາງ ແລະ ຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມ
 

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ເວັບໄຊ໋ນີ້ ສ້າງຂື້ນພາຍໄຕ້ໂຄງການ ກອງທຶນສາມັກຄີພິເສດ ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ເພື່ອການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພື້ນທີ່ ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ວັດພູຈຳປາສັກ.
Image2
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
ກົມມໍລະດົກ ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ ວັດ​ພູ​ຈຳປາ​ສັກ

 


marianne1

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ
ພະແນກການຮ່ວມມື ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ