Vat Phu-Champasak-Laos

ຕາຕະລາງ ແລະ ຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມ ພິມ
 
ເປີດບໍລິການ
ທຸກໆວັນ
ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 6:00 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ
ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 4:30 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມ ຫໍພິພິທະພັນ
 
 
 
 

ຫ້ອງການພິພິທະພັນ ແລະ ບ່ອນຂາຍປີ້ ປິດບໍລິການເວລາ 4:30 ໂມງ

ສ່ວນພື້ນຖີ່ວັດພູ ແມ່ນຍັງເປີດບໍລິການ ຈົນຮອດ 6:00 ໂມງ .

 

ລາຍການລາຄາ  
ຄ່າບັດເຂົ້າຊົມ:
35.000 ກີບ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
5.000 ກີບ ສຳລັບຄົນລາວ
 
15 000 kips voiturette électrique
 
ພຽງປີ້ດຽວສາມາດທ່ຽວຊົມໄດ້ ທັງຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ເຂດສະຖານວັດພູ
 

 

 

ຍົກເວັ້ນເດັກພິການອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ເຂົ້າຊົມສະຖານພຸດທະສາສະໜາແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ

 

 

ສາມາດເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ ແບບລ່ວງເວລາໄດ້

ລາຄາແມ່ນ:

40.000/ ຕໍ່ 1 ຄົນ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ

5.000 ກີບ / ຕໍ່ 1 ຄົນ ສຳລັບຄົນລາວ

 

ປີ້ເຂົ້າຊົມ ແມ່ນສາມາດໄຊ້ໄດ້ໝົດມື້

 

 

ທ່ຽວຊົມໃນຂົງເຂດພື້ນຖີ່ມໍລະດົກໂລກຕ່າງໆ ກະລຸນາປືກສາ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ

 
 
 
 
ຕ້ອງການພະນັກງານນຳທ່ຽວ :
ຕ້ອງການພະນັກງານນຳທ່ຽວ ໃຫ້ສອບຖາມຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າຫໍພິພິທະພັນ
 
 
ທ່ຽວຊົມຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ເຂດສະຖານວັດພູ :
- 100.000 ກີບ/ 1 ກຸ່ມ
 
ທ່ຽວຊົມໂຮງນາງສີດາ ແລະ ໂຮງທ້າວເຕົ່າ
- 200.000 ກີບ/ 1 ກຸ່ມ
ທ່ຽວຊົມສະຖານບູຮານໂຕະໂມະ ແລະ ວັດເມືອງກາງ
- 400.000 ກີບ / 1 ກຸ່ມ
 
 
 
 

ທ່ຽວຊົມຮ້ານກະເຟ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ :

ຊົມຜະລິດຕະ ທູລະກິດຫັດຖະກຳຂະໜາດ ນ້ອຍ ຂອງຄົນລາວໃນທ້ອງຖີ່ນ.

ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາຈາກຜູ້ຜະລິດ ພາຍໄຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ກຸ່ມສາມະຄົມ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ພາຍໃນຂົງເຂດ.

 
 

smoke free area

Vat Phu - Vues

ຕາຕະລາງເຂົ້າທ່ຽວຊົມ

ເປີດບໍລິການ
ທຸກໆວັນ
- ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 6:00 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ
- ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 4:30 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມ ຫໍພິພິທະພັນ
 
ລາຍການລາຄາ :
(ພຽງປີ້ດຽວສາມາດທ່ຽວຊົມໄດ້ ທັງຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ເຂດສະຖານວັດພູ)
    - 35 000 ກີບ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
    - 5 000 ກີບ ສຳລັບຄົນລາວ
   - 15000 ກີບ voiturette électrique
ສາມາດເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ ແບບລ່ວງເວລາໄດ້
 
ຂໍ້ມູນລະອຽດ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງຕາມ ຕາຕະລາງ ແລະ ຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມ
 

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ເວັບໄຊ໋ນີ້ ສ້າງຂື້ນພາຍໄຕ້ໂຄງການ ກອງທຶນສາມັກຄີພິເສດ ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ເພື່ອການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພື້ນທີ່ ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ວັດພູຈຳປາສັກ.
Image2
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
ກົມມໍລະດົກ ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ ວັດ​ພູ​ຈຳປາ​ສັກ

 


marianne1

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ
ພະແນກການຮ່ວມມື ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ