Vat Phu-Champasak-Laos

ຫໍພິພິທະພັນ ພິມ

musee


ຖັດຈາກປະຕູທາງເຂົ້າ ສູ່ສະຖານບູຮານວັດພູ ແມ່ນອາຄານຫໍພິພິທະພັນ ແລະຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກ ວັດພູຈຳປາສັກ ຢູ່​ທີ່ຫໍພິພິທະ​ພັນ​​ໄດ້ ​ຈັດ​ວາງສະ​ແດງ​ວັດຖຸ ​ທີ່ໜ້າສົນ​ໃຈ​ຈາກ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ສ່ວນ​ປະກອບ​ທາງ​ດ້ານສະຖາ​ປັດຕະຍະ​ກຳ,ຮູບ​ແກະສະຫຼັກຕ່າງໆ ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ມາວາງສະ​ແດງ ​ເພື່ອອະທິບາຍ​ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ວັດຖຸ​ເຫຼົ່ານັ້ນ.


ເຂົ້າຊົມຫໍພິພິທະ​ພັນ​ ກ່ອນ​ການທ່ຽວຊົມ ​ສະຖານທີ່​ມໍລະດົກ ແມ່ນ​ເປັນ​ການແນະນຳ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຖິງສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄ່າ ແລະ ຄວາມ​ເພິ້ງ​ພໍ​ໃຈ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາກ່ອນ

mu11-[640x480]

Taureau Nandin - 7/8 siècle - Ancienne cité

ຫໍພິພິທະ​ພັນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າ​ງຂື້ນດ້ວຍ​ທືນ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງ​ລັດ​ທະ​ບານ ​ຍີ່ປຸ່ນພາຍ​ໄຕ້​ໂຄງ​​ການຮ່ວມມື ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ ບານ​ລາວ ປີ2001 – 2003 ຂະໜາດຂອງ​ອາຄານ ​ແມ່ນ​ບໍ່ມີ​ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ​ທຳລາຍ ​ພື້ນຖານວັດຖຸບູຮານ ແລະ​ຜົນ​ເສຍຫາຍໃດໆ ​ເຖິງທັດສະນິຍະພາບຂອງ​ແມ່ນ້ຳຂອງ​ ຕະຫຼອດຮອດສະຖານ​ທີ່ ​ສັກກະ​ລະ​ບູຊາ.

 

smoke free area

Vat Phu - Vues

ຕາຕະລາງເຂົ້າທ່ຽວຊົມ

ເປີດບໍລິການ
ທຸກໆວັນ
- ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 6:00 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ
- ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 4:30 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມ ຫໍພິພິທະພັນ
 
ລາຍການລາຄາ :
(ພຽງປີ້ດຽວສາມາດທ່ຽວຊົມໄດ້ ທັງຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ເຂດສະຖານວັດພູ)
    - 35 000 ກີບ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
    - 5 000 ກີບ ສຳລັບຄົນລາວ
   - 15000 ກີບ voiturette électrique
ສາມາດເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ ແບບລ່ວງເວລາໄດ້
 
ຂໍ້ມູນລະອຽດ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງຕາມ ຕາຕະລາງ ແລະ ຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມ
 

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ເວັບໄຊ໋ນີ້ ສ້າງຂື້ນພາຍໄຕ້ໂຄງການ ກອງທຶນສາມັກຄີພິເສດ ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ເພື່ອການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພື້ນທີ່ ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ວັດພູຈຳປາສັກ.
Image2
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
ກົມມໍລະດົກ ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ ວັດ​ພູ​ຈຳປາ​ສັກ

 


marianne1

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ
ພະແນກການຮ່ວມມື ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ